Той обясни, че в момента текат преговори със социалните партньори да бъде изместено началото на учебната година с около 10 дни. В България тя започва най-късно в сравнение с повечето държави по света - чак на 15-ти септември.

По думите на Денков изместването на първия учебен ден е разумно, особено в сегашната сложна епидемична обстановка, не само за да се затвърди преподадения вече материал, но и да се използва хубавото време. Това би дало и възможност повече занимания да се провеждат на открито. Той отбеляза и че е възможно, ако се натрупат пропуски, учебната година да бъде удължена със седмица или две най-късно до 30 юни.