Детските градини ще работят при строги противоепидемични мерки, според предписанията на здравните власти. Няма да се изисква медицинска бележка, но на входа на детската градина ще се мери температурата и всяко дете ще бъде проверено за симптоми. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини и ясли. Също така те трябва да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето и ако те самите имат симптоми.

Вътре в групите е невъзможно да има физическа дистанция, но ще се спазва такава между децата от отделните групи. Персоналът също ще спазва дистанция помежду си и ще бъде с предпазни маски.

Всички помещения в детските градини се дезинфекцират, тревните площи в дворовете са окосени и ще бъдат третирани срещу кърлежи.

Посещението на детска градина не е задължително и няма да бъде обвързано със семейните и социални помощи, обявиха министрите на образованието и науката и на здравеопазването Красимир Вълчев и Кирил Ананиев. Те отправиха апел към родителите при възможност децата да останат вкъщи, да не ги водят на ясла и градина, тъй като опасността от вируса не е отминала.