Родителите ще трябва да подпишат декларация за съгласие и споделена отговорност, с което потвърждават, че са запознати с мерките в детската градина и доброволно тяхното дете постъпва там. Ще се спазва дистанция между персонала, родителите и учителите, за да не се допусне евентуално заразяване. Но дистанция в групата няма как да има. Учителите ще имат предпазни маски и шлемове.

Министърът на образованието – Красимир Вълчев, апелира към родителите ако могат децата да останат вкъщи, защото домът е най-хубавата и най-защитена среда. Ако имат възможност да не пускат децата на детска градина или ясла, тъй като епидемията не е отминала.

Той поясни, че няма да има учебно време, посещението няма да е задължително.
Образователният министър заяви, че според родители, около 74-75% от градините в са работили в електронен вариант.

Доцент Ангел Кунчев заяви, че при евентуално заразяване ще се действа като при скарлатина. Няма да се приемат нови деца в 14-дневен период. Той добави, че се предвижда целево тестване на персонала, около 1000 души, за да се проследи тенденцията на заболяването.

Припомняме, че преди седмица министър Кирил Ананиев заяви, че в една група не трябва да има повече от 10-12 деца.