Целта на инициативата е да помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и по-отговорни към собственото си здраве.

Като ефект се очаква по-добра информираност сред здравните специалисти за необходимостта от формулиране на политики и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.

Източник: banker.bg