Конкурсите са за есе, стихотворение или рисунка. Есето трябва да бъде с обем до 2 стандартни печатни страници. Всеки желаещ може да участва само с една рисунка (35/50 см) в техника темпера, пастел или смесена.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди, които ще се обявят на 1 юни 2020 г. За повече информация: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality...