До обявяването на обществената поръчка се стигна след като през есента на миналата година стартира гражданска инициатива за построяване на футболно игрище в Зверино с изкуствена настилка и осветление. За целта беше сформиран Инициативен комитет в състав: Христо Христов, Димитър Георгиев, Цветослав Найденов, Тодор Маринов и Ивайло Бояджиев, и беше организирана подписка, която бе подкрепена от 351 жители на селата Зверино, Игнатица, Оселна и Очин дол. Молбата беше внесена за разглеждане в Общинския съвет.


На декемврийската сесия на местния парламент съветниците възложиха на кмета на общината да кандидатства по различни програми за осигуряване на средства за изграждането на многофункционална спортна площадка в СУ "Св. Климент Охридски", а при отказ от външно финансиране, проектът да бъде заложен в капиталовата програма на Община Мездра за 2018 г.

Крайният срок за подаване на офертите е 17:00 часа на 25 юни (понеделник). Отварянето на офертите ще стане на другия ден, 26 юни, в 11:00 часа в СУ "Св. Климент Охридски" - Зверино.