В ранния следобед служителите от общинската администрация започнаха да почистват района на река Моравешка и да облагородят парковата инфраструктура, изградена там. За целта бяха осигурени от проекта материали и инструменти.

В доброволната инициатива се включиха около двайсетина служители от администрацията, които почистваха тревата и бурените в пешеходната зона, поставяха бордюри, отливаха основите за нова беседка в края на крайречната алея, боядисваха с пъстроцветна боя металните конструкции и оградата на мостчето над реката.

С този проект ще се обнови и реконструира оформената вече зона за отдих и ще се предостави възможност на гражданите да се използва отново и пълноценно това парково пространство.

Тази паркова инфраструктура има още едно предимство, най-вече за децата на Мездра, които ще могат не само да се забавляват, но и да ловят риба в изчистеното корито на реката.