Кметът информира още, че на 20 май е била назначена и проведена приемателна комисия за обект „Консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида“ и подписан приемателен протокол образец 16, без забележки. Очаква се в кратък срок и издаване на Разрешение за ползване на сградата от РДНСК – Видин. Д-р Ценков представи накратко извършените дейности по сградата на театъра:
- Основен ремонт и подмяна на компрометирани части на покривната конструкция с подмяна на керемиди, улуци и водосточни тръби;
- Подмяна на дограма (вътрешна и външна) на цялата сграда;
- Ремонт и пребоядисване на фасади;
- Вътрешен ремонт на салон, балкон, гримьорни, сцена, подземни и др. помещения;
- Подмяна на седалките с нови, включително и монтаж на места за инвалиди. Местата в залата са намалени от 400 на 360 бр., като са съобразени всички противопожарни изисквания и норми;
- Подменена е отоплителната инсталация с нов котел на дизелово гориво, всички стари тръби, поставени са нови радиатори и е монтирана съвременна вентилационна система;
- Изградени са изцяло нови санитарни възли, също съобразени с изискванията за достъпна среда за инвалиди.
- Направена е вертикална планировка и озеленяване около цялата сграда.

За изпълнението на тези дейности бяха отпуснати 2 000 000 лв. с Постановление на Министерски съвет от 13.12.2017 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България. В тази връзка Борислава Борисова допълни, че заради недовършени неща, свързани с ремонта, в началото на настоящия мандат новото общинско ръководство подава проектно предложение към Министерството на културата в качеството си на допустим кандидат, за предоставяне на целева финансова подкрепа за приключване на обекта в размер на 800 000 лв. Инвестиционният проект включва обзавеждане, сценично осветление, акустика, вентилация и видеонаблюдение.

Сградата на Драматичния театър е паметник на културата с местно значение. Всички дейности по проекта са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. Билети ще се продават вътре в самата сграда, в оформено за целта помещение на партера.

В момента съставът на театъра е попълнен с нови млади актьори и ще се разширява в бъдеще. В момента се подготвя, в съответствие с изискванията на извънредната обстановка заради COVID-19, комедийно „Коронашоу“, чиято премиера ще бъде на сцената на Летния театър в крепостта „Баба Вида“ между 10 и 15 юни. Плановете са театърът да играе представления и извън Видин. „Общинското ръководство се радва, че колективът на нашия театър си поставя такива амбициозни цели“ – каза Борисова и призова гражданите да посещават представленията и да подкрепят видинските актьори. Заместник-кметът съобщи още, че ще бъде създаден още един културен институт, който ще включи ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, Градския духов оркестър и част от направление „Култура“ в Община Видин. Предложението за това ще бъде внесено за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.