Така са изглеждали келтите-с дълги мечове и пъстри щитове
Така са изглеждали келтите-с дълги мечове и пъстри щитове

Келтските мечове, изковани от майстори, населявали района край днешна Мездра са в експозицията на Националния исторически музей заедно с върхове на копия, закачалки за ризници и други елементи от келтското въоръжение. Доц. д-р Торбов обясни за MediaNews, че тези ценни находки не са открити в археологически обекти, обследвани от археолози, а са доставени на музея от частни лица. Той не се нае да предположи дали са дарени, или продадени, но обясни, че според него са намирани в разкрити гробове, където освен мечове е имало и криви тракийски ножове и юзди характерни изключително за древните траки.

келтски мечове
келтски мечове

„Голяма част от гробовете, в който са намерени споменатите артефакти са могилни, каквато е била погребалната традиция на траките. Намерените там мечове носят белезите на келтското въоръжение. Затова най-удачно е да се предположи, че след установяването на келтското племе скордиски на територията на запад от река Тимок, са установени контакти между келтите и местните траки.

Тези контакти са били и военни, както и търговски отношения и покрай тях траките са възприели производството на келтските мечове” – обясни археологът Нарцис Торбов. Той поясни, четези мечове са келтски тип, носят формата на келтското въоръжение, но са месни и са произвеждани от тракийски майстори, включително и на оръжейници от района на днешна Мездра от средата на втори век преди Христа до първи век и преди периода на установяването на Римската власт на юг от река Дунав и създаването на провинция Мизия.