Той отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. По думите на председателя на АИКБ България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. Данните от Световната класация на дигиталната конкурентоспособност показват, че страната ни е на 52 място от общо 64 държави.

От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг).

Според Велев всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за може да учи, работи, комуникира и за да има достъп до публични услуги онлайн. „Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта „Развитие на дигиталните умения“. Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия“, обясни Велев.

Основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021”, са насочени към идентифициране настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на необходимите такива за ключови професии.

Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“; „Производство и преработка на месо и месни продукти“; „Производство на текстил и изделия от текстил“; „Производство на други трикотажни изделия“; „Обработка на кожи и производство на обувки“; „Производство на почистващи препарати“; „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на машини и оборудване“; „Въздушен транспорт“; „Издателска дейност“; „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“; „Артистична и творческа дейност“ и „Ремонт на компютърна техника“.

По време на събитието стана ясно още, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения.

72% от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната година и половина се увеличават инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато.

„Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения“, смята Велев.

Предстои да бъдат инвестирани 380 млн. лв. за подобряване дигиталните умения на населението. Сумата ще послужи за специфични обучения на близо 163 000 души, сред които заети и безработни. От Плана за възстановяване и устойчивост пък ще постъпят 400 млн. лв., които ще се използват създаване и развитие на базови дигитални умения. Така общият брой на хората, които ще се възползват от финансирането по тези два инструмента, може да надхвърли 600 000 души.