Диляна Павлова от екипа „Европа директно” запозна участниците в срещата с институциите в Европа и тяхното предназначение. Тя акцентира на службите на Европейския съюз за информация и съдействие като "Вашата Европа" /EUROPA.EU/ – с помощ за гражданите на съюза и техните семейства и индивидуални съвети относно правата им, EURES – европейски портал за професионална мобилност, Евродеск /EURODESK/ – с информация за възможностите на младите хора, Europass – възможности за учене и работа в Европа и други, служби за подкрепа на бизнеса. 22 служби в ЕС функционират в момента в страните от съюза.

Те разполагат с екипи, които могат да отговорят на всякакви въпроси и на български език. В екипа бе и Лазаринка Андреева – ръководител на Информационен център Европа директно – Видин, която отдели внимание и акцент на програми и финансови инструменти, управлявани от България, като програмата ”Европа за гражданите”, „Творческа Европа”, платформата ”Достъп до финансиране” и други. Всеки гражданин може да получи отговор от офисите на „Европа директно”, или като се обърне към съответните служби за информация към ЕС.