„Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май, 2020 г., включително“. Това гласи заповед на здравния министър Кирил Ананиев, издадена днес, 19 май.
Кметовете трябва да създадат организация за работа на яслите и детските градини на територията на съответните общини. Те трябва да се съобразят както с въведените противоепидемичните мерки, така и с указанията на министъра на образованието и науката.

Със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. се отменя Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г.