За издаване на поредната стихосбирка „Сбогуване" на известния врачански поет Иван Пенев са отпуснати 950 лв. Финансиране на същата стойност получава и краеведа Анета Дилова, за книгата й „Храм „Свето Възнесение-село Баница”. Общинските съветници приеха необходимостта от парадни костюми за Мажоретния състав към Центъра за работа с деца и гласуваха отпускането на 2 000 лв. от фонд „Култура” за тяхното закупуване.

С 1000 лева е подпомогната и "Асоциацията на професионалните географи и регионалисти" за провеждането на „Четвъртото регионално училищно състезание по туристическо ориентиране- Врачански Балкан”. С финансовата подкрепа от 2 000 лева ще бъдат осигурени и костюми за Международно участие на Сдружението в обществена полза „Харизма тийм”.

За MediaNews Красимир Ангелов, председател на управителния съвет на Фонд "Култура", обясни, че са разгледани още два проекта, кандидатстващи за финансиране, но макар и много добри, те не са били свързани със събития и личности от община Враца.