От началото на годината в ДФ "Земеделие" са постъпили 5 сигнала с 23 опожарени терена в областите: Пловдив, Хасково и Плевен. Местоположението им е локализирано с GPS и са извършени измервания на засегнатите площи.

Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв.

От Фонд "Земеделие" припомнят, че през миналата година служителите на ДФЗ са извършили извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково.

Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания.

Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 20 510 дка. Общата сума на наложените санкции ще бъде ясна след 30 юни, когато по Регламент приключват плащанията за Кампания 2019 г.