Телефони за подаване на сигнали за възникнали аварии и за връзка с "ВиК" - Мездра:

0889 316 774 и 092/ 66 11 19 - дежурен диспечер във "ВиК" - Враца,

0885 695 504 - Дежурен по Съвет в Община Мездра,

0886 065 451 - инж. Даниел Стефановски, ръководител на "ВиК" - район Мездра.