В същото време призоваха гражданите да не оставят чешмите отворени, с цел да не замръзват, тъй като по този начин неоправдано изтича питейна вода от водоизточниците.

Предвид продължителната суша през лятото на миналата година и липсата на валежи през есента и зимата, от ВиК предупреждават, че трябва да се пести природната течност, за да не се стига до кризи във водоснабдяването.