© Община Видин

Директорът на детското заведение Мая Георгиева обясни, че новата площадка е изградена по проект, разработен от екипа на ДГ „Синчец“, модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата", в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката. Общата му стойност е 3000 лв.

Най-вълнуващият момент бе практическата демонстрация по безопасност на движението в реална среда, представена от децата на четвърта група „Лястовичка“. Една част караха велосипеди, а други бяха в ролята на пешеходци. Всички участници в движението разпознаваха пътните знаци и се ориентираха в маркировката.

Площадката е оборудвана с макетни варианти на пътища, кръгово кръстовище, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, светофар и пътни знаци.