Колегите на младия магистрат му пожелаха успехи в службата на законите и справедливостта и изказаха увереност, че с работата си ще допринесе за облекчаване на натовареността на съда, която е сред най-високите в страната - с над 86 разглеждани дела на месец от съдия през 2018 г.

До назначението на съдия Йорданов в Районен съд - Лом от 6 щатни места бяха заети само 3.

Източник: novinitem.com