Към 18.05.2020 г. поставени под домашна карантина са 1132 лица, от които 146 лица са без общопрактикуващ лекар и се наблюдават от РЗИ – Монтана.

От 01.05.2020 г. РЗИ-Монтана предприе масово лабораторно изследване в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Към 18.05.2020 г. са изследвани 313 лица от персонал в 15 социални заведения и 130 потребители на социални услуги в 3 специализирани институции.