Изискванията към втората група е младежите да са с резултат над средния от изпита по български език и литература, освен това и да са в първите 30% по резултат от матурите по математика, химия и опазване на околната среда или физика и астрономия.

И двете групи ще получават стипендия, ако се запишат да учат в следните професионални направления: педагогика; педагогика на обучението по...; машинно инженерство; електроника, електротехника и автоматика; енергетика; транспорт, корабоплаване и авиация; материали и материалознание; проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; металургия; химични технологии; общо инженерство и в защитената специалност хидростроителство от професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”.

Това обясни за “24 часа” Галина Дреновска, шеф на дирекция “Висше образование” в Министерството на образованието и науката.

От МОН ще изпратят писмо до средните училища, за да се запознаят децата с възможността за трета стипендия. Още като излязат оценките от матурите, те ще получават известие, че са в таргет групата. Системата, която прави класирането, ще дава тази информация.

Третата стипендия всъщност стана факт с промяна на постановление на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти в държавните висши училища и научните организации. Тя е целева стипендия. Става дума за обучение, от което нашата икономика и въобще обществото ни има необходимост от специалисти, обясни експертката.

По този начин министерството на образованието иска да направи тези направления по-привлекателни и да надгради политика, която провежда от 2016 г. с определянето на приоритетни професионални направления. Освен да поощрим висшите училища да подготвят кадри, искаме да поощрим и децата да кандидатстват за тези специалности и да оценят възможността за бъдещата си реализация, допълни Дреновска.

Обикновената стипендия за успех и доход може да се отпусне чак от втория семестър на базата на успеха от първия на студентите, които отговарят на определени изисквания. Всяко висше училище има специален режим и правилник за предоставяне на стипендии. С промяната младежите може пак да кандидатстват за стипендия, която университетът предоставя, но и безусловно да получават тази 3-а стипендия още от първия семестър.

Първата стипендия за успех и доход е най-популярната. Тя е в размер от 70 до 150 лв. Колко да е точно, решават университетите според броя на студентите, които имат право да получават.

Втората стипендия вземат студентите, ако имат отличен успех и се обучават в едно от 36-те приоритетни професионални направления. Сред тях са педагогика, педагогика на обучението по ..., филология, история и археология, философия, религия и теология, физически науки, химически и биологически науки. Нейният размер също е от 70 до 150 лв.