В момента "Интерсат" има изградени 12 далекосъобщителни мрежи в гр. Мездра и в селата Зверино, Моравица, Игнатица, Оселна, Лютиброд, Ребърково, Долна и Горна Кремена, Брусен, Дърманци и Боденец.

От 2003 г. фирмата реализира кабелна оптична мрежа, която свързва една част от населените места в община Мездра с общинския център, а от 2008 г. разширява дейността си в посока предлагане и на друг вид електронни съобщителни мрежи и услуги - достъп до интернет. Всички населени места, в които има изградени електронни съобщителни мрежи, са свързани посредством подземна тръбна мрежа за оптична свързаност, осигуряваща на клиентите достъп както до цифрова кабелна телевизия, така и до интернет.

Понастоящем абонатите на "Интерсат" имат възможност да гледат повече от 200 цифрови и 60 аналогови телевизионни програми, да слушат над 20 радиостанции и имат достъп до високоскоростен интернет.

През месец април 1998 г. стартира самостоятелният телевизионен канал "Медиа+", а на 1 май 2016 г. - Информационна агенция "MediaNews".

Кабелна телевизия "Интерсат" - Мездра благодари на своите коректни абонати и партньори за ползотворното сътрудничество, което продължава вече 25 години и честити четвъртвековния юбилей на всички свои служители!