Когато пазарувате през седмицата, трябва да сте особено предпазливи на щандовете за плодове и зеленчуци, които вероятно други хора преди вас са пипали и връщали обратно.

Не трябва да забравяме, че всяка повърхност е потенциално замърсена, предупреждава ученият. Той обърна внимание, че този въпрос не се разглежда като потенциално висок риск поради отсъствието на контакт с други хора, но независимо от това следва да бъдем внимателни.

Естествено, не всяко авокадо би могло да се провери за коронавирус по повърхността, но всичко, до което хората се докосват, представлява потенциален проблем.

Нюсъм съветва служителите в магазините, които трябва да събират плодовете и зеленчуците и да ги поставят обратно по местата им, задължително да правят това с предпазни средства. Успокояващото е, че повечето от тях работят с ръкавици и ползват дезинфектанти.

Най-добрият начин за защита е плодовете и зеленчуците да се измият със сапун веднага, след като бъдат донесени вкъщи, а не да се разчита на високата температура при готвене, която ще убие вируса.

"Измийте ги с топла вода и сапун, точно както правите с ръцете си", съветва Тимъти Нюсъм.