Това е станало ясно след заседание на Коалиционния съвет между ГЕРБ и "Обединени патриоти". На него са обсъдени антикризисните мерки, които ще предприеме правителството. Сред тях е категорична подкрепа за строителството на важните инфраструктурни обекти. Не само няма да се пречи на това, а и ще се стимулира, тъй като по този начин ще се осигури заетост на повече работници.

Вероятността две отсечки от бъдещия скоростен път между Видин и Ботевград да започнат реално да се строят до един месец е много голяма. Избрани са изпълнители за проектиране и строителство и за строителен надзор за три лота от Видин до Ружинци, както и за двата лота между Ботевград и Мездра. Двете отсечки са с обща дължина от 87 км или малко повече от половината от цялото трасе. Проектите са разделени на лотове, за да може на обектите да се работи едновременно и да завършат в кратък срок.

Приключват геоложките проучвания за трасето Мездра-Ботевград. Машините вече са разположени на строителните площадки и се очаква фирмата изпълнител да започне работа в най-скоро време.

"Върви подготовката им тук. Чистят терена, съсредоточават техника. Доколкото зная, имат искане към министерството и към АПИ да се затвори участъка Лютидол-Мездра, за да може да започнат работа. Без спиране на движението няма да може да стане. Гарантират за две години изпълнението. Взеха терени за строителни площадки, за бази и т.н. Техника са докарали на площадките. Стартът зависи от това кога ще им дадат фронт за работа. В момента извършват проучванията по цялото трасе от Мездра до Ботевград. Засега няма проблеми, правят усилена подготовка за работа", обяснява кметът на Община Мездра Иван Аспарухов.

Строежът на участъка Мездра-Ботевград е забавен с повече от година, заради обжалване от един от участниците в търга в Комисията за защита на конкуренцията и заради протести на собственици срещу отчуждаването на имоти. Вече всички проблеми са изчистени и остава единствено да се извърши самото строителство на новия четирилентов път в планинския участък.

Пътят между Видин и Ботевград стана приоритетен за правителството, след като преди две години жители на Видин и други градове в Северозапада организираха протести и блокираха основни пътища в региона. Вече са избрани изпълнители за отсечките Видин-Макреш и Мездра-Ботевград. Изпълнението на видинския участък се забави заради проблеми с отчуждителните процедури по трасето.

От Агенция "Пътна инфраструктура е получена подробна информация за за напредъка на проекта. В нея се посочва, че по модернизацията на направлението Видин - Ботевград се работи на три участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,3 км/ между Мездра и Ботевград, както и на отсечката Видин - пътен възел "Макреш" /29,43 км/.

Проектът за модернизацията на път I-1 (E-79) Мездра - Ботевград е на инженеринг - проектиране и строителство, като това включва и необходимите геоложки проучвания. И на двата участъка в момента се изпълняват проучвателно-проектантски работи, съгласно заданията за проектиране и условията на договорите и съобразно извънредното положение, въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и противоепидемичните предписания. В процеса на проектиране е необходимо да се извършват подробни геодезически измервания, резултатите от които са основа за цялостната проектна разработка при строителството на двата лота. По трасето в момента не се извършват строително-монтажни работи.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на пътя ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след приключване на обекта. Целта е строителите да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок. С постановления на Министерски съвет от септември и октомври 2019 г. бе осигурено финансово обезпечаване на обектите. С 419 327 906 лв. ще се финансира модернизацията на участъка Мездра - Ботевград. 796 749 500 лв. са за модернизацията на участъка от пътя между Видин и Ружинци, с дължина над 54 км.

На този етап няма промяна в крайния срок за завършване на проектите. В зависимост от това колко ще продължи борбата с разпространението на заразата и опазване живота и здравето на работещите, по информация на строителите в бъдеще е възможно да има забавяне.

В ход са тръжни процедури за участъците от пътен възел “Макреш” до Бела (13,6 км) и от Бела до Ружинци (11,12 км). Подготвят се проектите за отсечките Ружинци - Монтана (40,3 км), Монтана - Враца (28,7 км) и за рехабилитацията на Враца - Мездра (9 км).


Източник: bnt.bg