Управителят на фирмата изпълнител по проекта „Строителна компания“ ЕООД – Росен Дудушки заяви, че обектът ще бъде изпълнен качествено и в срок. Първата копка на Центъра бе направена от кмета Каменов и Росен Дудушки. Церемонията продължи с водосвет за здраве и благополучие, като бе положен и основният камък на бъдещата сграда. На събитието присъстваха още: председателят на Общинския съвет – Нели Стоянова, експерти в сферата на социалните дейности и граждани.

Изграждането на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване се реализира в рамките на проект на Община Враца, финансиран по ОП „Региони в растеж“. Отпуснатите средства по програмата са в размер на 2 234 996 лв., като в рамките на проекта ще бъдат изградени още два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, както и Център за лица с умствена изостаналост.

Всяка услуга е с капацитет 15 места. Целевите групи са лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци и лица от общността, включени в списъка на чакащите за ползване на социалната услуга към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца.