Важно е да организираме и предоставим допълнителни социални услуги и подкрепа за най-рисковите групи (възрастни и самотни хора) в най-кратки срокове. Ще направим всички възможни и необходими стъпки, за да облекчим гражданите и бизнеса в работата им с администрацията.

Нека запазим спокойствие и стриктно да следваме правилата за поведение във възникналата ситуация. Висока хигиена - лична и на публичните места. Ограничаване на контактите и пътуванията. Всички сме отговорни и от всеки от нас зависи как ще се справи Враца във възникващата криза! Ние сме Враца!