Когато бъде напълнен капацитета на лечебницата в Бяла Слатина, болните ще бъдат настанявани в специализираната болница за пневмофтизиатрични заболявания във Враца и белодробната болница в Роман.
При необходимост болни ще бъдат насочвани към бъдещото инфекциозно отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца, както и към Първа частна болница в града под Околчица и Комплексен онкологичен център във Враца.