Също за една година "Пътища" АД и "Интерпром" ЕООД ще осъществят проучвания за добив на строителни материали. Те ще разработват съответно площите "Попова могила" край с. Поляците, община Дългопол, и "Кладенеца" в землищата на селата Караново и Пирне, община Айтос. В проучвателните дейности двете дружествата ще инвестират минимум 83 000 лв. и 47 150 лв.

"Гекон" ЕООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта "Голеш", разположена на територията на общините Годеч, Драгоман и Своге. Разрешението се предоставя за три години, като дружеството ще вложи минимум 420 000 евро в геологопроучвателните дейности.

Търсенето и проучването ще се осъществява за сметка на четирите дружества, като те имат задължение да изпълняват изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.