Своеобразният пленер бе съпроводен от много смях и закачки между децата, които същевременно търсеха интересни факти от историята на селото, за да ги пресътворят в картините си.

Шестокласничката Андреа Петрова разказа за посещението на Апостола Васил Левски в селото и за основания от него революционен комитет. С неприкрита гордост Андреа отбеляза, че комитетът е основан в къщата на нейния прапрадядо Нецо. Признателните потомци са поставили паметна плоча на фасадата на столетната къща, която и до днес стои там, за да напомня на поколенията за будния и непокорен дух на лижени.

Докато рисуваше, Андреа разказа още една интересна история от Лик. Недалеч от селото се намира местността "Креща", в която преди стотици години е имало древна крепост, разрушена някога от турските нашественици.

Децата споделиха, че изложбата им е посветена на 100-годишнината на читалището, и по този начин искат да вземат участие в предпразничното честване. За тях заниманията в читалището са интересни и полезни, защото научават много нови и интересни неща и за селото, и за света.Наред с това всички се готвят да участват в юбилейните тържества, като подготвят драматизация на една от приказките за Хитър Петър, автентичен фолклорен танц и автентични народни песни.

Атрактивната Андреа бе най-словоохотлива и с удоволствие разказа за себе си интересни неща. Най-голямата й гордост, разбира се, бе пълният комплект медали - златен, сребърен и бронзов, от републиканското състезание по скокове във вода във Варна.


Секретарят на читалището, Марияна Димитрова, допълни, че не случайно е избрано мястото под старите липи, тъй като липите имат особено значение за селото. Тя разказа на децата интересна история, свързана с липите и името на селото. Според една от легендите, някога тук е имало много липи и хората са правели лико от кората им, което продавали на съседните села. Именно от там е произлязло и името на село Лик - от лико.