Инж. Тодорова от своя страна прочете поздравителни адреси и приветства празнуващите. Кметовете на населените места Илиян Буковски и Николай Христов също бяха гости на двете събития.

В село Нивянин тържеството премина с много песни, танци и хора.

В село Сираково хората от третата възраст ще празнуват днес, а пенсионерски клуб „Здравец“, село Борован, съвместно с пенсионерски клуб - село Малорад ще отбележат Деня на възрастните хора на 5 октомври.