По време на досъдебното производство е установено, че към момента на подаване на исковата молба, Яна Нинова не е получила полагаемото й се трудово възнаграждение за м.януари и февруари 2019 год., в размер на 1 602.44 лв. след приспадане да дължимите осигуровки. В същото време пък е потвърдено с писмен отговор от Общината, че полагаемото се трудово възнаграждение на Нинова е изплатено, макар и след завеждане на исковата молба и в тази част претенцията следва да бъде отхвърлена.

Съдът е разгледал делото и е казал тежката си дума и е отхвърлил иска за двете неизплатените трудови възнаграждения, като неоснователен. Наказателният състав на съда обаче е осъдил Община Мездра, представлявана от кмета, да заплати на Нинова сумата 26.71 лв. лихва за забавяне за периода 26-ти януари до 27- ми март 2019 год. и сумата 12.91 лв. лихва за периода от 26-ти февруари до 27-ми март. Община Мездра и осъдена и да плати на председателя на Общинския съвет направените деловодни разноски по компенсация в размер на 414.37 лева.

Простата математика сочи, че кметът Събков има да дава на Нинова над 450 лева. Дали ще го стори още не е ясно, тъй като Решението на съда може да се обжалва на по-горна инстанция. Конфликтът между страните по делото е довел до разходи и ищцата, и ответника. Яна Нинова ще плати на Община Мездра направените деловодни разноски по компенсация в размер на 114.41 лв. От своя страна, за сметка на Общината е съдебна такса в размер на 178.20 лв. Наглед дребни сметки, които вероятно е имало начин да не се изчисляват в съдебна зала.