На форума бяха приети отчетите за дейността на Управителния и на Контролния съвети на Сдружението през 2019 г., Програма за дейността на НСОРБ през 2020 г., отчет за изпълнението на бюджета за миналата година и Бюджет 2020.

За председател на Управителния съвет на НСОРБ за мандат 2019-2023 г. бе преизбран кметът на Община Велико Търново Даниел Панов. Той изрази надежда, че и в следващите 4 години няма да загуби своята енергия и упоритост, с които през последните два мандата е градил мостовете на доверието между своите колеги - кметове. „Всеки от нас, независимо дали е кмет на община с 2 000 или с 200 000 жители, винаги остава 1 от 265. Ние имаме уникалната възможност чрез НСОРБ да изразяваме разума и загрижеността на всички български общини - на местната власт“, каза след избирането си Панов.

В Управителния съвет на Сдружението влязоха също кметовете на Троян Донка Михайлова, на Димитровград Иво Димов и на Кърджали Хасан Азис - заместник-председатели и членове - кметовете на Враца Кaлин Кaмeнoв, на Монтана Злaткo Живкoв, на Борован Дecиcлaвa Тoдoрoвa, на Акасаково Aтaнac Cтoилoв, на Исперих Бeлгин Шукри, на Самоков Влaдимир Гeoргиeв, на Генерал Тошево Вaлeнтин Димитрoв, на Карнобат Георги Димитров, на Тунджа Гeoрги Гeoргиeв, на Стамболийски Гeoрги Мaрaджиeв, на Петрич Димитър Бръчкoв, на Бургас Димитър Николов, на Карлово Eмил Кaбaивaнoв, на Елин Пелин Ивaйлo Cимeoнoв, на Върбица Мeрдин Бaйрям, на Панагюрище Никoлa Бeлишки, на Белица Рaдocлaв Рeвaнcки, на Дулово Юкceл Aхмeд и Eлeн Гeрджикoв, председател на Столичния общински съвет.

За председател на Контролния съвет на НСОРБ беше избран кметът на община Разград Денчо Бояджиев, а за членове - кметовете на Сливница Вacкo Cтoилкoв, на Казанлък Гaлинa Cтoянoвa, на Сърница Нeби Бoзoв и на Кюстендил Пeтър Пaунoв.

Снимки: НСОРБ