Кметът възложи великденска задача на Общинската екологична инспекция да изготви обобщен доклад за извършените дейности по почистването на определените терени от нерегламентираните замърсявания до 9 април.

Почистването на отпадъците от пътните отбивки, канавки и прилежащите на пътя терени от общинската инфраструктура е възложено наОбщинско предприятие „Чистота”. Служителите от„Чистота”-та ще отговарят и за поставянето на съдове за събиране на отпадъци от пътните съоръжения и транспортирането им до местата за третиране.