Любопитният казус е влязъл в мездренската съдебната зала. От документите по делото става ясно, че на 18 юни тази година в Районното управление на полицията в Роман е постъпил сигнал от кмета на Камено поле Цветелина Ботева за неправомерна беритба на липов цвят в двора на училището. На 19 юни трима служители на реда извършили проверка. Сред лицата, посочени в сигнала, била и С. А. П. Пред един от проверяващите тя признала, че предишния ден е брала липов цвят в двора на училището. Съставен й бил Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с Наредба №1 на Общински съвет - Роман за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на общината.

Съдът е намерил, че описаното във фактическата обстановка на АУАН и Наказателното постановление е голословно. В протеста си прокуратурата в Мездра е отбелязала, че в екземпляра на Наказателното постановление, изпратен на жената, като дата на издаването е вписана дата 03.03.2017 г., която значително предхожда датата на извършване на нарушението - 18.06.2017 г. Наказателните постановления се подписват от кмета на община Роман, в качеството му на наказващ орган, като единият от тях се връчва на нарушителя, а другият се прилага в преписката, а при липса на обжалване, се предава в Дирекция "Местни данъци и такси“ за изпълнение на наложеното административно наказание.

Съдът е отменил Наказателно постановление на кмета на Роман, с което на С. А. П. е наложено административно наказание глоба. Кметът със сигурност знае, че през март не се бере липов цвят. Той вероятно, като много други градоначалници, се подписва върху десетки документи на ден и тогава не му е било до някаква си глоба. В случая кметът си е сложил парафа, без да чете, за радост на ромката, скършила клоните (за което няма да плати нищо) и, за съжаление, на оголялата липа в училищния двор.