В първия панел - "Грантови схеми и финансови инструменти за съфинансиране“, кметът на Враца представи дейностите по интегрирания проект за воден цикъл, който е най-мащабният проект в сектор „Води“ на ОПОС. Калин Каменов постави акцент върху поуките от грешките, допуснати в предходния програмен период, очакванията и предизвикателствата, пред които е изправена Община Враца при реализирането на втората фаза на проекта.

В Шестата национална конференция на БАВ и КСБ бяха споделени мнения и бе обменена информация между Асоциации по ВиК-а, представители на ПУДООС, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Камарата на строителите в България, проектанти и консултанти. Кметът на Враца бе представител на общините, изпълняващи проекти за воден цикъл.

Срещата се проведе в "София хотел Балкан“, като в нея взеха участие повече от 150 представители на сектора.