В определени региони се разширява географията на обезлюдяването. Положителна промяна се наблюдавала в Кърджали, където има голямо строителство и работа, смята Илиева.

Около големите градове се виждат демографски острови, като например София, Пловдив, Варна. Интензивно се наблюдава обратният процес - от големите градове хората отиват в малките населени места.

Доц. Илиева е изготвила анализ за населението на страната. Той е между песимистичния и реалистичния план. Песимистичният вариант през 2020 г. е население в страната от 6 493 000 души, а реалистичният е 6 960 000 души.