Решението е взето с 8 на 4 гласа. С особено мнение са Павлина Панова, Красимир Влахов, Гроздан Илиев и Анастас Анастасов.

Това е поискано от Асоциацията на европейските журналисти и през февруари тази година президентът Румен Радев е наложил вето на разпоредбата с мотива, че с формулираните 10 критерия се създава "ненужна свръхрегулация". Тя е атакувана и от социалистите, според които критериите са "абстрактни, неясни, обтекаеми и субективни", а това създава риск за произволни тълкувания, ограничаване на свободата на словото и цензура. Те изтъкнаха и че с въпросния член от закона се дава превес на защитата на личните данни над правото на информация.

Все още не са ясни мотивите на Конституционния съд за отмяна на разпоредбата.

Критериите бяха част от големите изменения в Закона, направени след влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (GDPR) миналата година. Те бяха отговорът на законодателя на опасенията за цензура, които изказаха много журналисти и фоторепортери и бяха изведени от практиката на Европейския съд по правата на човека.

След като 10-те критерия са обявени за противоконституционни, продължава да действа правилото, че "обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот".


Източник: news.bg