В конференцията бяха представени 27 проучвания, свързани с полагане на основите на модерното здравеопазване и образование, пощенските съобщения, личности - символ на промяната, модните тенденции в началото на XX век, ролята на читалищата и театрите, развитието на железниците, дарителството и оброците в нашия регион.

Директорът на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца Силвия Врачовска поздрави изследователите, допринесли за превръщането на конференцията в един от най-значимите форуми на Северозападна България.

В конференцията взеха участие представители на културни институции от Северозападна България - регионалните библиотеки, музеи и архиви от Видин, Монтана и Враца, Исторически музей - Оряхово, читалищните библиотеки от региона, ученици от СУ "Козма Тричков", СУ "Христо Ботев" и Клуб "Роден край" от село Търнак, студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", представители на Регионално краеведско дружество - Враца, изследователи от БАН. За първи път участваха и представители на община Ботевград - Исторически музей - Правец.