Нисък остава и процентът на децата от тази етническа група, които посещават училище. "Липсата на социални и образователни навици от най-ранна детска възраст също създава проблеми. Затова в Концепцията се залага много на промяна към отношението им към образованието", допълни гостът на Ганиела Ангелова.

В доклада на ЕК се посочва още, че проблемите в регионите с компактно ромско население са предимно от социално-икономически характер и имат потенциал да прерастват в различни форми на насилие, като водят до нарушаване на обществения ред и извършване на престъпления от различен характер, в това число и с огнестрелно оръжие.

Пред Bulgaria ON AIR Красимир Богданов припомни, че една от предложените от ВМРО мерки за справяне с проблема, включва освобождаване от такса за детските градини на децата до 4-годишна възраст.

Ниска грамотност, липса на трудов опит и квалификация, ниска мотивация за работа сред ромското население... В тазгодишния доклад на Европейската комисия за прилагане на националните стратегии за интеграция на ромите бе отбелязано, че в България липсва активност от страна на ромската общност за достъп до пазара на труда, както и интерес за търсене на работа. В него се подчертава, че са необходими още усилия за намаляване на процента на здравно неосигурените роми, който е 57 на сто сред жените и 59 на сто сред мъжете - най-високият сред страните членки на Европейския съюз.