© община Мездра

В началото, със ставане на крака и едноминутно мълчание, присъстващите почетоха паметта на доайена на литературния клуб - д-р п. н. Мария Цоцова-Додова, която си отиде от този свят през м. март 2019 г. в далечна Никарагуа.

В отчета председателят на клуба Светла Дамяновска представи проявите, организирани през периода октомври 2018 г. - октомври 2021 г., участията и спечелените награди от негови членове в международни, национални и регионални конкурси, издадените книги и публикации на мездренски автори в националния и местния печат.

© община Мездра

От отчета стана ясно, че през последните три години Литературен клуб „Христо Ботев“ е организирал 19 четения и творчески срещи със сродни организации, а трима негови членове са участвали в литературни четения в други градове. Същевременно местните поети и белетристи за завоювали повече от 30 награди в конкурси на международно, национално и регионално ниво. Организирани са 12 премиери на новоиздадени стихосбирки, романи, сборници с разкази и публицистика и 4 творчески вечери. През отчетния период мездренските автори са издали 15 нови книги и са публикували над 150 свои творби в националния, регионалния и местния печат.

„Големият брой публикации в национални периодични издания и сборници показва, че нивото на нашите автори е високо и творбите им притежават необходимите качества, за да се преборят в нелеката конкуренция“, каза в заключение Дамяновска. Както личи от отчета, за сметка на ограничения брой мероприятия поради пандемията от Covid-19, издаването на нови книги, множеството публикации, участието в конкурси и завоюваните награди показват, че клубният живот не е замрял и, въпреки изолацията и ограниченията, будните и талантливи литературни дейци работят, продължават да се развиват и реализират.”

© община Мездра

От името на читалищното настоятелство председателят на НЧ „Просвета 1925“ Валентин Вълчев благодари на членовете ма литературния клуб за тяхната активна дейност и им пожела нови творчески успехи.

За председател на клуба беше преизбрана Светла Дамяновска. В ръководството, което е с 3-годишен мандат, влязоха също Павлина Русева - секретар и член - Рени Митева.