Всекидневни аварии затрудняват навременното осигуряване на годен железопътен състав. Според изявлението от БДЖ, "пикът в авариите се дължи на напредналата експлоатационна възраст и интензивното натоварване на машините - средната възраст на локомотивите в състава на пътническите влакове на националния превозвач е около 40 години, като всеки от тях обслужва по няколко влака в рамките на денонощието".

С цел гарантиране на безпроблемното придвижване и намаляване на непредвидено дългото чакане на влакове в гарите, “БДЖ - Пътнически превози” прибягва до непопулярната мярка временно да промени движението на някои композиции с малък брой пътници и осигури алтернативни възможности за придвижване.

От 27 юли до 15 септември ще бъдат направени промени в разписанията на някои пътнически влакове и на транспортните схеми в следните участъци:

Бургас – Карнобат – Сливен,

София – Копривщица – Карлово,

Мездра – Бойчиновци – Монтана – Берковица,

Пловдив – Карлово,

Долна махала – Хисар,

Стара Загора – Карлово;

Горна Оряховица – Шумен,

Мездра – Плевен,

София – Перник,

Своге – София,

София – Банкя.

Оптималното използване на наличните локомотиви налага ангажирането на алтернативен транспорт в някои участъци с по-малък пътникопоток и по-малък брой влакове, където железопътният превозвач е организирал за своя сметка превоза с автобуси. В участъците, където се ремонтира железопътната инфраструктура: Бургас - Карнобат - Сливен и София - Копривщица - Карлово, и се извършва трансбордиране на пътниците (прекачване от влак на автобус и обратно), е предвидено автобусите да се движат по целия маршрут на влака, за да се намалят неудобствата на пътуващите.

Временните промени в разписанието ще засегнат основно влакове, които се движат по второстепенни маршрути. По този начин редовните пътници, използващи влакове за придвижване до работа, ще бъдат минимално засегнати и за сезонно натоварените влакове ще бъде осигурен нормален график. Автобуси ще се движат вместо някои влакове в участъците Мездра - Бойчиновци - Монтана - Берковица, Долна махала - Хисар и Стара Загора - Карлово с минимални изменения в разписанията.

Не се планират промени в движението на международните и бързите влакове.

"БДЖ - Пътнически превози” се ангажира със спешни ремонти на локомотивния си парк, гарантиращи безпроблемното спазване на разписанията от 15 септември. За тази цел транспортното дружество е разработило план за действие, осигуряващ срочния ремонт на необходимите локомотиви в рамките на следващите по-малко от два месеца", пише в съобщението на дружеството.

Екипът на националния железопътен превозвач поднася извинения на своите клиенти за причинените неудобства. Подробна информация за въведените промени пътниците могат да получат от гишетата "Информация” и билетните каси в най-близката гара, на националния информационен телефон 0700 10 200 или на официалната интернет страница www.bdz.bg. На интернет страницата ще бъде публикувано и разписанието на автобусите в участъците, където влаковете ще бъдат временно заменени с алтернативен транспорт.

Източник: News.bg