За предоставените медицински услуги между "Медика кор" ЕАД и МБАЛ "Христо Ботев" - Враца има надлежно сключен договор от 1 март 2016 г. При подаването в съда на исковата молба от русенското дружество, предишното ръководство на врачанската многопрофилна болница изцяло оспори предявените искове по основание и по размер.

Съдът назначи съдебно-счетоводна експертиза, която доказа основателността и потвърди посочения в исковата молба размер на вземанията. В хода на делото постъпи становище от новото ръководство, което в момента управлява здравното заведение. В становището се посочва, че не поддържат депозирания от предишния ръководен екип отговор на исковата молба. Новото ръководство смята, че исковете на "Медика кор" ЕАД са процесуално допустими и по същество основателни.

Освен доказаните в хода на делото задължения за медицинска дейност, които МБАЛ "Христо Ботев“ - Враца ще изплати на "Медика кор", врачанската болница е осъдена да заплати и направените деловодни разноски от 22 888 лв.

Решението на Врачанския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.