Десетки читалищни дейци и почитатели на творчеството на Дамяновска бяха дошли да поздравят самобитния художник и да се докоснат до посланията на творбите й.

Светла Дамяновска, която е и уредник на своеобразната художествена галерия, представи идейния замисъл на представените картини, като подчерта, че темата не е избрана случайно. В своето експозе тя изтъкна, че във всяка една от творбите й е представила своето виждане за извечната връзка между земята, водата и небето като извор на живота, както и тяхната „рожба” – вятъра.

Сред изложените 31 творби, направи впечатление, че преобладават картините с цветя. Във връзка с това, Светла Дамяновска сподели, че първоначалната идея е била да представи изложба от живи цветя заедно със своите картини с цветя, за да предаде усещането си за вечния кръговрат на живота.

Темата за морето бе разгърната в северното сияние и няколко морски пейзажа.

Идеята за ефира Дамяновска бе представила чрез изображенията на пеперуди в няколко от свои картини.

В края на изложението си, художникът поясни, че е използвала няколко различни техники, една от които е рисуването с диаманти, но поради липса на такива, е вложила камъни Сваровски.

С много цветя и пожелания за нови творчески предизвикателства, присъстващите благодариха за доставеното естетическо удовлетворение от видяното.