„Благодарение на усилията на областния управител Малина Николова, министър Лиляна Павлова включи реконструкцията на пътя Враца-пещера „Леденика“ в приоритетните 15 обекта на ОП „Региони в растеж“. МРРБ взе решение да финансира и прединвестиционно проучване на водоснабдителната система в местността Леденика след представено становище от Община Враца и Областна администрация - Враца. Това е следващата стъпка, с която ще завършим цялостната инфраструктурата във Врачанския Балкан и по този начин ще бъде развит сектор „Туризъм“, а Враца ще стане зелен и туристически град“ – допълни още министърът.

В рамките на форума Мария Попова, изпълняващ функциите на кмет подчерта, че още на 2 август между Община Враца и „Би енд Джей Груп“ ЕООД е сключен договор за „Изготвяне на прединвестиционно проучване за водоснабдяване на Туристически комплекс „Леденика“.

„Възложеното цялостно проучване за довеждащата водоснабдителна система вече е факт. Изпълнени са всички изисквания на Общината, които включват анализ и описание на налични и бъдещи водоизточници, избор на най-подходящо трасе, съобразено с технически възможности за изпълнение на строително-монтажни работи, както и анализи на качеството на питейната вода. Накратко – вече има решение за водоснабдяване на красивия Туристически комплекс Леденика!“ – допълни още Попова.

Инж. Йордан Минчев, управител на фирмата-изпълнител, детайлно представи 3 варианта за водоснабдяване на туристическия комплекс, като предстои да бъде избран най-целесъобразният. „Смятам, че това е един изключително амбициозен проект, чиято реализация ще създаде предпоставки за развитието на туризма във Враца“ – заяви инж. Минчев.

Мария Попова благодари на министър Петя Аврамова за подкрепата за проекта, за издаването на разрешително за довеждащия водопровод от Среченска бара и за съдействието в корекциите на материалите, с които днес се изграждат пешеходната зона и централният площад на Враца.

„Последните четири години, Община Враца с подкрепата на Правителството, реализира мащабни проекти. Общинският екип работи за интегрирано развитие и следва логиката на всеки следващ проект, съобразно предходния. Само с такива политики за комплексно решаване на проблемите, използване наличния потенциал и съществуващи ресурси можем да развиваме географския, а вече и социално-икономическия център на Северозападна България.“ – каза в края на форума изпълняващ функциите на кмет на Община Враца Мария Попова.