По-късно министърът ще посети Професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" - Козлодуй. В училището от тази учебна година стартира обучение по нова специалност - "Управление на радиоактивни отпадъци", и директорът Снежина Цветанова ще има възможност да разкаже за нея. На срещата ще присъстват представители на АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, с които ще се обсъдят възможностите за бъдещо партньорство между двете дружества, като работодатели, и ПГЯЕ, като образователна институция.

В следобедните часове визитата на министър Вълчев ще продължи в най-старото училище в Козлодуй - Средно училище "Христо Ботев", където ще го посрещне Николинка Тодорова, директор на учебното заведение. Там ще се проведе дискусия с участието на началника на Регионално управление на образованието - Враца, ръководството на общината, директорите на учебни и детски заведения в общината и учители. Ще бъдат разисквани ключови въпроси в сферата на образованието.

За първи път от десетилетия насам Община Козлодуй посреща министър на образованието, което дава възможност в директен диалог да се обсъдят постиженията и проблемите на образованието в нашата община.