Инвестиционният проект за изграждане на кравефермата е на обща стойност около 1 950 000 лв. 60% от тях или 1 160 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ПРРС, а останалите 40% (790 000 лв.) е собствен принос на бенефициента. Животновъдното стопанство ще бъде разположено върху терен с площ 36 дка. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, т. е. до месец октомври 2020 г.

В рамките на проекта ще бъдат построени модерни обори за отглеждане на кравите с разгъната застроена площ 2 275 кв. м., складови помещения, помещение за персонала, ветеринар и др. Предвижда се да се направи и екологичночисто торохранилище (торова лагуна) за депониране на отпадните води от фермата и на животинските фекалии и урина, която ще бъде съобразена с европейските изисквания. Планира се също да се закупи нова селскостопанска техника за около 160 хил. лв. - трактор "New Holland", челен товарач и ремарке, фуражосмесител и т. н.

Йохан Вутов е 21-годишен. Той регистриран земеделски производител от 2015 г. В момента е студент III курс в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), специалност „Информационни ресурси на туризма”. Родителите му Тихомир Благоев и Ива Вутова имат фамилна къща за гости в гр. Мездра.

Как ще изглежда кравефермата за месодайно говедовъдство може да видите тук