Според Сачева основно предизвикателство е осигуряването на необходимия брой специалисти. През миналата година в общообразователните институции са учили 22 000 деца и ученици със СОП, а педагогическите специалисти са били 3700.

"За Министерството приобщаващото образование е приоритет и всеки ден се стремим да променяме статуквото", е посочила заместник-министърът и е допълнила, че в момента се обсъжда проект на механизъм за връзка между образователните и социалните услуги в страната. Деница Сачева е подчертала, че с приобщаващото образование са свързани теми, като мобилността, дигитализацията и културните различния.

"През септември миналата година правителството стартира мащабна акция за връщането на отпаднали от системата или такива, които никога не са посещавали детска градина и училище. Резултатът е почти 22 000 обхванати в образователни институции деца и ученици. Една от основните причини за отпадането е мобилността - както вътрешна, така и към държави от ЕС", е казала заместник-министър Сачева. По думите й предстоят разговори с Германия по съвместен проект, с които ще бъдат очертани мащабите на проблема с миграцията и с достъпа до образование.

Заместник-министърът е обяснила, че приобщаващото образование в бъдеще ще трябва да се справя и с нови предизвикателства като дигиталните разделения в обществото. Сачева е добавила, че Министерството на образованието и науката ще инвестира повече средства в технологии за комуникация и работа с деца със специални образователни потребности.


Източник:.dnes.bg