2 179 487 лв. ще бъдат предоставени по Национална програма (НП) Осигуряване на съвременна образователна среда". 483 242 лв. се предоставят по НП "Успяваме заедно".

С 493 271 лв. по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" класните ръководители в 176 общински училища ще получават допълнителни възнаграждения за допълнителна работа за привличане на родители в училищния живот и социализация на учениците в училищна среда, както и ежедневното им присъствие в учи ище, за закупуване на материали и книги, които да подпомагат работата на учителите.

По НП "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие" се предоставят допълнително 1 234 257 лв.