От специалните празнични карти могат да се възползват всички врачани. Единственото условие е да посетят библиотеката в първите два дни на юни. Напомняме, че посещението в библиотеката ще става при спазване на всички обявени противоепидемични мерки. В сградата и залите на библиотеката не се допускат хора без маски, както и струпване на хора на опашки. Групите трябва да бъдан на разстояние не по-малко от 1.5 метра.