Полицаите го доближили, за да установят самоличността му и да извършат проверка на дейността му. В. Д. обяснил, че заедно с приятеля си Ю. М. са "на разходка". При обиск на място единият от тях предал пет монети, а в леката кола били открити и иззети различни археологически предмети.

В. Д. доброволно предал и носените от него металотърсач и лопата, като заявил, че ги носел за издирване на метеорити, което обяснил с членуването си в съответна асоциация.

Приятелят му Ю. М., който също държал в ръцете си металдетектор и лопата, казал на полицаите, че с тях "имитира дейност".

От заключението на изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-археологическа експертиза станало ясно, че част от откритите у единия обвиняем и в лекия автомобил археологически предмети притежават качества на движима културна ценност и са на обща стойност 181 лв.

Устройствата, които носели обвиняемите, били самоделно изработени металдетектори, с които може да се извършва звукова идентификация на метални обекти за дълбочинно търсене.

Впоследствие е установено, че В. Д. и Ю. М. осъществявали незаконна дейност, тъй като не са подавали заявления за получаване на разрешение за извършване на теренни археологически проучвания. Обвиняемият В. Д., освен че нямал право за това, е привлечен към наказателна отговорност и за незаконно държане на повече от три археологически обекта. За тях не са постъпвали документи за вписването им в качество на културни ценности, съгласно Закона за културното наследство. През 2014 г. той вече е бил осъждан за същото престъпление.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.