Заместник-областният управител Ирина Иванова и Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ откриха днес във Враца Информационната кампания за представяне на процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на Министерство на социалната политика“.

Иванова приветства представителите на бизнеса и неправителствените организации и акцентира върху важността на откритата процедура по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия“. Тя допълни, че високата информираност на кандидатстващите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 би гарантирала добрата реализацията на проектите.

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

В информационната кампания взеха участие лектори от Министерство на икономиката. Те запознаха представителите на предприятията, научните среди и всички заинтересовани лица с условията и начина за кандидатстване по отворената за набиране на проектни предложения процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 59 000 000. лв. Кандидатстващите следва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014/2020 сектори.

Всички проекти, подадени от предприятия от Северозападна България имат възможност да бъдат приоритизирани с бонус точки, ако седалището, адресът на управление и инвестициите са на територията на района. Допълнителни точки могат да получат проектите от малки и средни предприятия, които не са финансирани до момента по ОП “Иновации и конкурентоспособност“.